Magazyn DMG MORI dla klientów i osób zainteresowanych.

CELOS® I DMG MORI SOFTWARE SOLUTIONS

Przemysł 4.0 LIVE: CELOS® Experience Center na > 2.000 m2, w GILDEMEISTER Drehmaschinen w Bielefeld.

Zapytanie
ofertowe

– nowa możliwość digitalizacji.

„Przedstawimy Państwu rozwiązania do cyfrowej transformacji oraz wyzwania, które stawia przed nami wszystkimi Przemysł 4.0. Dzięki funkcjonalnym aplikacjom CELOS® już dziś rewolucjonizuje interakcję pomiędzy człowiekiem, a obrabiarką.“

3 MOŻLIWOŚCI ROZSZERZENIA DIGITALIZACJI

1 Proste podłączenie obrabiarki w sieć firmy
Bezpośredni dostęp do danych zlecenia

2 Połączenie kilku obrabiarek w sieć za pomocą wersji PC CELOS®
Bezpośrednie przekazanie wszystkich istotnych danych zlecenia do poszczególnych obrabiarek, poprzez przygotowanie pracy, wraz z obliczeniem obciążenia parku maszynowego

3 Możliwość połączenia poprzez wersję PC CELOS® z istniejącym systemem MRP (np. SAP) lub aplikacją web
Automatyczne sterowanie przepływem produkcji

A

› ZLECENIE

  • Leżące po stronie klienta przygotowanie danych CAD lub rysunków
  • Przygotowanie zlecenia w Job Manager
    • zaplanowanie procesu

ZARZĄDZANIE ZLECENIEM

B

› PLANOWANIE PROCESU / PRZYGOTOWANIE PRACY

DMG MORI Software Solutions i aplikacje CELOS® wspomagające przygotowanie pracy i planowanie procesu.

CAD-CAM / SYMULACJA

  • Łańcuch procesu DMG MORI
  • Programmer 3D Turning
  • DMG MORI Virtual Machine

WERSJA PC CELOS®

C

› OPRACOWYWANIE ZLECEŃ

Aplikacje CELOS® do opracowywania zleceń z przygotowania produkcji oraz kontroli obrabiarek „na żywo“.

OBRABIARKI

Historia klienta

OERLIKON BARMAG

„CELOS® inteligentnie i całkowicie łączy się z systemem MRP.“

Andreas Böttcher (z lewej), Senior Manager Production & Special Tools w Oerlikon Barmag, i Bahtiyar Ayar, pracownik produkcyjny są przekonani o zaletach CELOS®.

Firma Oerlikon Textile GmbH & Co. KG w Remscheid, znana pod marką Oerlikon Barmag, jest częścią szwajcarskiego koncernu OC Oerlikon. Grupa ta jest między innymi wiodącym producentem na rynku w obszarze urządzeń do zastosowania w przemyśle tekstylnym oraz włókienniczym. Do najważniejszych kompetencji firmy z Remscheider należy także obróbka specjalnych detali z własnym know-how. Doskonałym przykładem są bardzo szybkie głowice płuczkowe do nawijania włókien (przy 8.000 m/min). Łącznie Wydział Obróbki Mechanicznej w Remscheid posiada około 120 obrabiarek. W tym między innymi znajduje się kilka frezo-tokarek i tokarko-frezarek DMG MORI. Najnowsza inwestycja, CTX beta 800 TC CELOS®, zdecydowanie wyróżnia się na tle innych.

W ramach pilotażowego projektu to centrum tokarsko-frezarskie zostało tak połączone z systemem MRP, że za pomocą programu NC i danych narzędziowych zlecenia są przekazywane do CELOS®, tam zarządzane i opracowywane, a następnie przekazywane z powrotem do systemu MRP, wraz z aktualnym statusem. Ten projekt pilotażowy jest elementem strategii koncernu, jak wyjaśnia Andreas Böttcher, Senior Manager Production & Special Tools. Najważniejsza jest przejrzystość przepływu danych przez cały łańcuch procesu, tak aby wynikające z niego wewnętrzne zadania mogły zostać w trwały sposób zoptymalizowane. Jako trzeci ważny aspekt Böttcher wymienia możliwość prześledzenia drogi detalu, aż do dokumentacji projektowej. Tutaj uwagę zwraca stacja znakująca znajdująca się obok CTX beta 800 TC, w której każda część otrzymuje swój własny kod OCR w celu jej identyfikacji.

Oerlikon Barmag
Remscheid, Niemcy
www.barmag.oerlikontextile.com