Magazyn DMG MORI dla klientów i osób zainteresowanych.

CLX Obrabiarki podstawowe

Zmiana nazwy serii ECOLINE: obrabiarki CLX.

OD 1 WRZEŚNIA: NOWA STRATEGIA DLA OBRABIAREK CLX

  • CLX – uniwersalna tokarka sterowana numerycznie

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje na temat serii CLX
znajdują się na stronie internetowej:

clx.dmgmori.com

Zapytanie
ofertowe