Magazyn DMG MORI dla klientów i osób zainteresowanych.

DMG MORI SYSTEMS – Historia klienta

Zapytanie
ofertowe

ZAHORANSKY AG

„Dzięki komórce produkcyjnej składającej się z trzech 5-osiowych centrów obróbkowych z łącznie 580 narzędziami i 112 paletami możemy obecnie w sposób bardzo elastyczny i w pełni automatycznie obrabiać ponad 4.000 różnych detali.“

Elastyczna komórka produkcyjna z dwiema DMU 60 eVo, jedną DMU 70 eVo, jednym robotem z 7. osią i połączeniem z CAD / CAM oraz jednostką obsługową do sterowania zapotrzebowaniem obrabiarki na narzędzia oraz wyznaczaniem priorytetów w realizacji zleceń.

Elastyczna komórka produkcyjna z dwiema DMU 60 eVo, jedną DMU 70 eVo, jednym robotem z 7. osią i połączeniem z CAD / CAM oraz jednostką obsługową do sterowania zapotrzebowaniem obrabiarki i na narzędzia oraz wyznaczaniem priorytetów w realizacji zleceń. Małe serie lub produkcja pojedynczych części maszyn należą tutaj do codzienności. „Już w trakcie obróbki wymagany jest wysoki stopień elastyczności”, mówi Lothar Wagner, kierownik produkcji ZAHORANSKY AG. Wzrost elastyczności nastąpił po raz pierwszy w roku 2015, dzięki zastosowaniu komórki produkcyjnej DMG MORI Systems. W ramach projektu pod klucz, eksperci od automatyzacji DMG MORI połączyli za pomocą robota trzy 5-osiowe centra obróbkowe: dwie nowo zainstalowane DMU 60 eVo oraz jedną DMU 70 eVo z roku 2007. „Odbywało się to praktycznie w locie”, wspomina Lothar Wagner, „poza tym, w fazie instalacji systemu, mogliśmy prowadzić obróbkę.” Dla firmy ZAHORANSKY automatyzacja jest indywidualnym rozwiązaniem spełniającym wysokie wymaganiach w zakresie elastyczności obrabianych detali. Zakres produkowanych części obejmuje ponad 4.000 detali z aluminium, stali, stali nierdzewnej w różnych rozmiarach. Dlatego wymagana jest zarówno duża liczba narzędzi, jak i palet. Obok 120 lub 210 narzędzi system dysponuje miejscem pod kolejne 130 narzędzi, które mogą być zastosowane w każdej z obrabiarek systemu, w sposób w pełni zautomatyzowany. Ta sama elastyczność osiągana jest po stronie palet, wyjaśnia Lothar Wagner: „DMG MORI Systems przygotowało 112 regałów.” Dzięki zastosowaniu zaledwie sześciu standardowych przyrządów można obsłużyć wszystkie detale. „Również w tym przypadku wszystkie palety pasują do każdego centrum obróbkowego.” Sześć stacji załadunkowych pozwala na redukcję czasu załadunku do minimum. „Mamy teraz wystarczający bufor, aby pracownicy, bez czekania mogli przeprowadzać kontrole oraz dokonywać załadunku.” Firma ZAHORANSKY pracuje w systemie dwuzmianowym, komórka produkcyjna jest jednak zaprogramowana w ten sposób, że może pracować również w nocy oraz podczas weekendów. Kierownik produkcji stwierdza: „na każdym centrum obróbkowym pracujemy około 6.000 godzin na rok.”

ZAHORANSKY AG
Anton-Zahoransky-Strasse 1
D-79674 Todtnau
info@zahoransky.com
www.zahoransky.com