Magazyn DMG MORI dla klientów i osób zainteresowanych.

Impressum

Wydawca i odpowiedzialny za treść

DMG MORI Europe Holding AG (Winterthur, Szwajcaria).

Koncepcja, projekt, organizacja i zdjęcia

MONTFORT WERBUNG AG
Industriering 3, 9491 Ruggell, FL
Tel.: +423 3757 100
Fax: +423 3757 101
office@montfortwerbung.com
www.montfortwerbung.com

Kontakt

DMG MORI Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 7
PL-63-300 Pleszew, Polska
Tel.: +48 62 7428 000, Fax: +48 62 7428 114
info@dmgmori.com
www.dmgmori.com

Pozostałe informacje

Wszystkie ceny przedstawione w Journal bazują na niemieckich cenach cennikowych (EUR z wyłączeniem opakowania, transportu i podatku VAT) i ze względu na wahania kursów walut mogą się różnić w innych krajach. Zastrzega się zmiany cen oraz zmiany techniczne, dostępność obrabiarek oraz sprzedaż w międzyczasie. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.