Magazyn DMG MORI dla klientów i osób zainteresowanych.

DMG MORI SOFTWARE SOLUTIONS

Łańcuch procesu DMG MORI

NOWOŚĆ: moduł adaptacyjnego pomiaru.

Zapytanie
ofertowe

Historia klienta

VOESTALPINE GIESSEREI LINZ GMBH

„Dzięki automatycznemu pomiarowi detalu i dopasowaniu parametrów frezowania nasz proces produkcji jest bezbłędny.“

Christian Farthofer, Programista CAM i Herwig Riess, Kierownik Produkcji NEM odlewni voestalpine w Linz na DMC 80 U duoBLOCK®.

Programowanie kroków pomiarowych w NX CAM, aby podczas obróbki na DMC 80 U duoBLOCK® parametry frezowania mogły zostać automatycznie skorygowane.

Założona w 1954 roku odlewnia voestalpine Gießerei Linz GmbH od lat 90-tych konstruuje i produkuje zasuwy klinowe dla tłoczników i narzędzi do obróbki plastycznej w przemyśle samochodowym. Rosnące wymagania klientów powodują konieczność osiągania coraz wyższej dokładności wymiarowej produkowanych części. „Wysokie standardy jakościowe muszą zostać osiągnięte, z uwzględnieniem coraz krótszych terminów dostaw“, wyjaśnia Herwig Riess, Kierownik obszaru produkcji NEM. Z tego powodu, wspólnie z DMG MORI, JANUS Engineering AG i Renishaw Łańcuch Procesu DMG MORI został uzupełniony o moduł adaptacyjnego pomiaru. Podczas 5-osiowej obróbki na DMC 80 U duoBLOCK® parametry uzyskane w czasie pomiaru rzeczywistego są automatycznie wczytywane w specjalne cykle i dopasowywane w trakcie trwania obróbki. Niezależnie od odchyłek kształtu, położenia i tolerancji przedmiotu obrabianego osiągane są dokładności na poziomie: < 5 μm. Pomiar zasuwy klinowej zapisany jest w programie CAM i odbywa się automatycznie pomiędzy poszczególnymi etapami obróbki. Herwig Riess stwierdza: „Błędy mocowania lub niedokładności kinematyczne są rozpoznawane i kompensowane w systemie.“ Manualne procesy pomiarowe nie są w tym przypadku wymagane; wyeliminowana została również długotrwała kontrola jakości. „W sumie poziom braków wynosi prawie zero.“

VOESTALPINE GIESSEREI LINZ GMBH
voestalpine-Straße 3, A-4020 Linz
giesserei@voestalpine.com
www.voestalpine.com/giesserei