Magazyn DMG MORI dla klientów i osób zainteresowanych.

DMG MORI SOFTWARE SOLUTIONS

Protection Package*
wraz z Easy Tool Monitor 2.0 i MPC

OPTYMALNA OCHRONA OBRABIARKI

  • Kontrola drgań i posuwów ze zintegrowanym szybkim wyłączaniem (MPC – Machine Protection Control)
  • Automatyczne przyswojenie wartości granicznych dzięki innowacyjnym algorytmom analitycznym (Easy Tool Monitor 2.0)

tylko 6.200,–* €

* Dostępne dla wszystkich obrabiarek CTX TC z CELOS® i sterowaniem SIEMENS.

Cykle technologiczne DMG MORI

  • konwersja programów
  • do 60 % szybsza

POZOSTAŁE INFORMACJE

Zapytanie
ofertowe

„Odkąd korzystam z MPC i Easy Tool Monitor, uszkodzenia wrzeciona i obrabiarki spowodowane przeciążaniem lub kolizją zostały znacznie zredukowane.“