Magazyn DMG MORI dla klientów i osób zainteresowanych.

DMG MORI SOFTWARE SOLUTIONS

24 cykle technologiczne DMG MORI Gwarancja efektywnego programowania i najwyższego poziomu bezpieczeństwa obrabiarki.

Zapytanie
ofertowe

Do 60% szybszy czas programowania kompleksowych procesów obróbkowych dzięki automatycznemu zapisowi programu DIN:

  • proste wprowadzanie parametrów w maski programowe, ze wsparciem dialogowym
  • eliminacja systemu CAD / CAM, np. w obróbce gwintów i kół zębatych

Download: broszura na temat wszystkich 24 cykli technologicznych DMG MORI

download.dmgmori.com

Zapraszamy do obejrzenia filmu video na temat cykli technologicznych DMG MORI

Wybrane przykłady:

1 Toczenie interpolacyjne – cykl toczenio-podcinania

Prosta obróbka powierzchni uszczelniających oraz podcięć na frezarkach i tokarkach dzięki interpolacji kołowej dwóch osi liniowych.

„Mogę wykonywać operacje tokarskie, także mimośrodowe, mimo iż nie posiadam tokarki.“

tylko
3.450,–* €

* Dostępne dla wszystkich tokarko-frezarek oraz frezarek z CELOS® i sterowaniem SIEMENS.

2 Cykl multi-gwintowania 2.0

Obróbka gwintów z dowolną definicją konturów, skoków i stopni.

„Bez konieczności posiadania drogiego systemu CAD / CAM mogę generować kompleksowe geometrie gwintów bezpośrednio na obrabiarce.“

tylko
3.400,–* €

* Dostępne dla wszystkich tokarek oraz tokarko-frezarek z CELOS® i sterowaniem SIEMENS.

3 Mimośrodowe toczenie i frezowanie

Obróbka tokarska i frezarska mimośrodów dzięki nałożeniu ruchu obrotowego z dodatkowym skokiem osi X i Y.

„Zamiast korzystania z zewnętrznego systemu CAD / CAM wystarczy podanie tylko kilku parametrów.“

tylko
5.670,–* €

* Dostępne dla wszystkich tokarek z osia Y oraz frezarek z CELOS® i sterowaniem SIEMENS.

4 gearSKIVING

Proste i pochyłe, zewnętrzne i wewnętrzne czołowe koła zębate oraz uzębienie wału wielowpustowego bez naruszania krawędzi.

„Genialny proces obróbkowy! 8-krotnie szybsza obróbka uzębienia w porównaniu z dłutowaniem.“

tylko
11.900,–* €

* Dostępne dla wszystkich tokarko-frezarek oraz frezarko-tokarek z CELOS® i sterowaniem SIEMENS.